Patron


Patron naszej szkoły prof. Julian Krzyżanowski


Dnia 19 maja 1979r. w Zbiorczej Szkole Gminnej w Bukowsku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia prof. Juliana Krzyżanowskiego; szkoła otrzymała sztandar, odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona patronowi. Dyrektorem wówczas był Zbigniew Szymończyk. Uroczystość uświetniło wielu znakomitych gości na czele z ministrem oświaty – Jerzym Kuberskim, rodziną Profesora Krzyżanowskiego oraz przedstawicielami władz lokalnych.

Profesor Julian Krzyżanowski urodził się 4 lipca 1892 r. w Stojnicach pod Lwowem.

W latach 1901 – 1903 uczęszczał do czteroletniej Szkoły Podstawowej w Bukowsku. Szkolne czasy Profesora pamięta Pani Maria Łuczyńska. Wspomina wielodzietną rodzinę Krzyżanowskich, matkę profesora, kobietę bardzo energiczną, która ładnie się ubierała i umiała nawet leczyć. Ojciec Juliana Krzyżanowskiego też był przez wszystkich znany, ,gdyż pełnił funkcję organisty w miejscowym kościele.

Julian naukę w s zkole średniej odbywał w Sanoku i Rzeszowie (1903-1905). Poświadcza to zapis: „Gimnazjum Państwowe Wyższe w Sanoku. Protokół główny z egzaminu dojrzałości kl. VIII b. Rok szkolny 1910/1911 Nr 11. Julian Krzyżanowski egzaminowany dnia 24 czerwca1911r. po południu – dojrzały z odznaczeniem”.

W latach 1911 –1914 studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez przeszło 30 lat, aż do końca życia przewodniczył Zarządowi Głównemu Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza.

Internowany w czasie pierwszej wojny światowej na Syberię, powrócił do kraju w 1920 roku.

W latach 1927 - 1930 wykładał w Londynie, był profesorem Uniwersytetu w Rydze w okresie od 1930 do 1935.

 

W latach 1934 - 1962 pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Brał udział w tajnym nauczaniu w okresie okupacji.

W roku 1957 przebywał w USA, gdzie na Uniwersytecie Columbia wykładał historię literatury i kultury polskiej. Życiorys naukowy profesora ujęty w skrócie nie daje pełnego wyobrażenia o osobowości człowieka, uczonego i profesora akademickiego. Każdy kto znał Profesora, słuchał jego wykładów i odczytów, uczestniczył w jego seminariach, pozostawał pod jego urokiem. Fascynował talentem naukowym, olśniewał erudycją ogarniającą rozległe obszary kultury, imponował pamięcią. Odznaczał się ogromną pracowitością, wyróżniał się pasją polemiczną i temperamentem. Krzyżanowski łączył cechy uczonego i organizatora nauki. W każdej z uprawnianych przez siebie dziedzin pozostawił trwałe ślady działalności, którą można porównywać z działalnością tej miary co Lelewel, Bruckner i Chmielowski.