Stołówka szkolna


Informacja dla rodziców uczniów spożywających posiłki w stołówce szkolnej

Kwotę  za obiady należy wpłacić na konto:

Zespół Szkół w Bukowsku

38 – 505 Bukowsko142

 

numer rachunku: 11859100070400089973820001 

tytułem: opłata za posiłki na stołówce szkolnej, (imię i nazwisko dziecka).

Wpłaty należy dokonywać do 10-go następnego miesiąca.   

Kartki z naliczoną kwotą będą rozdawane przez wychowawców świetlicy.

Przypominamy o warunku terminowego wnoszenia opłat.

Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłosić do godz.7:45 pod numerem telefonu 134674028 wew. 24.

Nieobecności niezgłoszone nie będą zwracane.