Rada Rodziców


Zarząd Rady Rodziców w Zespole Szkół w Bukowsku

rok szkolny 2023/2024

Anna Rakoczy – przewodniczący

Anna Chrząszcz – zastępca przewodniczącego

Wioleta Słyszyk – skarbnik

Ewa Kamyk – sekretarz

Komisja rewizyjna

Jadwisieńczak Paulina

Bochnak Anita

15-09-2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców na którym został powołany nowy skład oraz ustalona została składka w kwocie 40 zł, płatne do 15-10-2023 r. u wychowawcy lub na konto.
Dane do przelewu - składka na Radę Rodziców:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Bukowsku 38-505, Bukowsko 142,
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Krosno

nr konta: 46859100070401089911200001(konto zostało zmienione)
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.