Rada Rodziców


Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół w Bukowsku
Przewodnicząca: Paulina Sternik
Zastępca: Angelika Kowalik
Skarbnik: Monika Kurinka
Sekretarz: Katarzyna Szwed
Członek: Jolanta Klepczyk

Komisja rewizyjna:
Anna Sternik
Mariusz Kowalik

Kochani Rodzice:
Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych naszej szkoły.
14-09-2020 r. odbyło się posiedzenie RR na którym został powołany nowy skład oraz ustalona została składka w kwocie 40zł, płatne do 15-10-2021 r. u wychowawcy lub na konto.
Dane do przelewu - składka na Radę Rodziców:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Bukowsku 38-505 Bukowsko 142,
nr konta: 25 1020 2980 0000 2902 0131 4681
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Wszelkie dofinansowania do wycieczek klasowych, itp. będzie zależało od frekwencji płatności w danych klasach.

Rada Rodziców zaprasza również trójki klasowe do współpracy, ponieważ wspólnymi siłami możemy zdziałać jeszcze więcej. Bardzo chcielibyśmy wesprzeć wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic!

Obecnie w sytuacji pandemii szkoły w Polsce znalazły się w bardzo ciężkiej sytuacji ze względu bardzo wysokie obciążenia wynikające z zabezpieczenia uczniów i personelu. Nasz wspólny Fundusz odgrywa kluczową rolę w doraźnej pomocy szkole tak potrzebnej zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Jako Rada Rodziców zapewniamy, iż będziemy się starać w sposób najbardziej gospodarczy oraz efektywny wykorzystać powierzone środki.

Z poważaniem Rada Rodziców