Przedszkole


Rok szkolny 2021-2022

 mgr Justyna Podgórska -wychowanie przedszkolne
mgr Beata Kocaj - wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Żytka – wychowanie przedszkolne
mgr Małgorzata Pełeszyk - wychowanie przedszkolne
mgr Barbara Podstawska-wychowanie przedszkolne
mgr Diana Żytka – Duduś-wychowanie przedszkolne

mgr Justyna Gurgul- logopeda
ks. Piotr Gosztyła - religia
mgr Iwona Gajewska - język angielski

Godziny pracy pedagoga - mgr Anita Sokołowska
Pn – 9.00 - 11:00
Śr – 9.00 – 11:00

Rada Rodziców
przewodniczący – Katarzyna Milasz

z-ca przewodniczącego – Anna Sternik
skarbnik – Dominika Perkołup

Komisja rewizyjna

Monika Bochnak

Urszula Płonka
 

Przedszkole Samorządowe w Bukowsku mieści się w wolnostojącym dużym, jednopiętrowym budynku. Teren wokół przedszkola jest ogrodzony, w jego obejściu znajduje się ogród z placem zabaw dla dzieci.
Przedszkole jest cztero - oddziałowe. Jedna grupa to oddział dzieci 3 - 4 letnie, druga to dzieci 4 – letnie,  trzecia i czwarta grupy to dzieci 5 – 6 - letnie. Przedszkole czynne jest od godz. 630 do 1600, pięć dni w tygodniu. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bukowsko, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem - Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
Przedszkole położone jest w centrum wsi Bukowsko. Placówka otoczona jest dużym obszarem zieleni. Ogród przedszkolny posiada plac zabaw dla dzieci wyposażony               w urządzenia i sprzęty ogrodowe, zgodne z zasadami bezpieczeństwa. Placówka posiada dobre warunki lokalowe.
Posiłki: śniadanie: 8.45, obiad : 11.45, podwieczorek: 14.15

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Zespołu Szkół w Bukowsku informuje, że od 1 września 2021 r. opłaty za pobyt i posiłki w Przedszkolu Samorządowym w Bukowsku należy dokonywać na konto Zespołu Szkół w Bukowsku, 38 – 505 Bukowsko 142 o numerze 11859100070400089973820001 tytułem: opłata za przedszkole, imię i nazwisko dziecka.

Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia następnego miesiąca. Kartki z naliczoną kwotą będą rozdawane Rodzicom przez wychowawców grup.

Przypominamy o warunku terminowego wnoszenia opłat.