Świetlica szkolna


Świetlica szkolna

czynna codziennie w godzinach:
7.00 – 8.00
11.00-15.15 

Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi
w świetlicy szkolnej:


mgr Anita Sokołowska
mgr Monika Malmur
mgr Magdalena Sternik
lic Elżbieta Fal-Pelc

mgr Małgorzata Kasperek

 

 

 

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Zespołu Szkół w Bukowsku informuje, że od 5 września 2022 r. cena za jeden obiad wynosi 6 zł.

Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto Zespołu Szkół w Bukowsku, 38 – 505 Bukowsko 142 o numerze 11859100070400089973820001

tytułem: opłata za posiłki na stołówce szkolnej, imię i nazwisko dziecka.

Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia następnego miesiąca. Kartki z naliczoną kwotą będą rozdawane przez wychowawców świetlicy.

Przypominamy o warunku terminowego wnoszenia opłat.

Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłosić do godz.7.45 pod numerem telefonu 134674028 wew. 24.

Nieobecności niezgłoszone nie będą zwracane.