Rada pedagogiczna


Rok szkolny 2021 – 2022 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej Chrobak 

WICEDYREKTOR

mgr Ewa Kseniak 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Fal-Woźny

lic. Elżbieta Fal- Pelc

mgr Justyna Gurgul

mgr Agnieszka Żytka

mgr Małgorzata Ślusar

mgr Magdalena Burnat

ks. Piotr Gosztyła

ks. Grzegorz Kwitek

Język polski

mgr Danuta Gadomska

mgr Alicja Maczużak – Golonka 

Historia

mgr Monika Malmur

mgr Barbara Mrozowska

Wiedza o społeczeństwie

mgr Danuta Gadomska


Język angielski

mgr Andrzej Chrobak

mgr Iwona Gajewska

mgr Ewa Wilusz

Język niemiecki

mgr Iwona Gajewska 

Muzyka

mgr Daniel Kornasiewicz 

Plastyka

mgr Małgorzata Kasperek 

Technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Grzegorz Łuszcz

Fizyka

mgr Grzegorz Łuszcz

Matematyka

mgr Ewa Kseniak

mgr Jolanta Krzok

mgr Grzegorz Łuszcz 

Biologia

mgr Elżbieta Pyszko

Geografia

mgr Monika Malmur 

Przyroda

mgr Aneta Wojtanowska 

Chemia

mgr Aneta Wojtanowska 

Wychowanie fizyczne

mgr Jakub Barć

mgr Artur Łuszcz

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

mgr Marzena Oleniacz

Religia

ks. Grzegorz Kwitek 

Pedagog szkolny

mgr Anita Sokołowska klasy I - III

mgr Małgorzata Kasperek klasy IV - VIII

Biblioteka

mgr Magdalena Burnat

mgr Mariusz Prajzner 

Świetlica

mgr Anita Sokołowska

mgr Elżbieta Fal-Pelc

mgr Ewa Fal- Woźny

mgr Monika Malmur

mgr Małgorzata Kasperek

 mgr Magdalena Burnat

mgr Małgorzata Ślusar

mgr Justyna Gurgul

Doradztwo zawodowe

mgr Joanna Ostrowicka

 

Nauczyciel wspomagający

mgr Marzena Oleniacz

mgr Małgorzata Kasperek

mgr Barbara Mrozowska 

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Małgorzata Kasperek

mgr Marzena Oleniacz

mgr Barbara Mrozowska

Logopeda

mgr Monika Malmur

mgr Justyna Gurgul