Akcje charytatywne w szkole


Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie, aktywnie włączyli się wraz z rodzicami, nauczycielami w różnorakie działania charytatywne w okresie świątecznym: po raz czwarty uczestniczyli w akcji MEiN: „Razem na Święta 2021”. Ich prace polegały m.in. na wykonaniu kartek z życzeniami  świątecznymi dla byłych pracowników szkoły, samotnych sąsiadów, Kombatantów, Powstańców Warszawskich, zorganizowaniu pomocy ludziom  starszym w przedświątecznych porządkach, zakupach, przygotowaniu ozdób świątecznych, stroików. Wspierali działalność Społecznego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Sanoku organizując zbiórkę karmy i datków pieniężnych na rzecz potrzebujących czworonogów. Społeczność szkolnaz zaangażowaniem włączyła się w akcję: „Drzewko życzliwości w Gminie Bukowsko”, biorąc udział w zbiórce głównie produktów żywnościowych, które zostały przekazane najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Odpowiedzieli również na apel Związku Rodu Kątskichoraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej - "Serce za serce", piekąc smaczne, świąteczne pierniczki
 i dzieląc się nimi.

Wszyscy pokazali, że słowa ks. M. Malińskiego można i należy wcielić w czyn,  gdyż: „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”.