Realizacja nauczania zdalnego


Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Zespołu Szkół informuje, że w dniach 20 – 22 grudnia 2021 r. oraz 3 – 5 stycznia 2022 r. w klasach I – VIII nauczanie będzie odbywać się w systemie zdalnym, poprzez aplikację Teams. Uczniowie tych klas uczą się według planu lekcji obowiązującego od września.

Przedszkole i zerówka szkolna pracują w systemie stacjonarnym.

 Świetlica szkolna pracuje normalnie. W szkolnej stołówce obiady będą wydawane dla zapisanych uczniów z zerówki.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w tych dniach będzie następujący:

Wyjazd

Tokarnia – 7.10

Powrót

Tokarnia – 12.35

 

Jednocześnie informujemy, że 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.