Pracownia zaprasza


Pracownia zaprasza

EKOPRACOWNIA – „zielone serce szkoły” w Bukowsku jest otwarta dla dzieci z innych placówek. Z zaproszenia do niej skorzystali uczniowie z Nowotańca i wykorzystali różnorodne pomoce dydaktyczne, pozyskane w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zajęcia przeprowadziła p. E. Pyszko, na których poznali tajniki mikroskopowania, poćwiczyli technikę oglądania gotowych preparatów, obejrzeli różne tkanki: zwierzęce i ludzkie. Później wykonali dwa doświadczenia na materiale roślinnym: obserwowali komórki skórki cebuli w wodzie oraz w roztworze hipertonicznym, obejrzeli zjawisko plazmolizy. W kolejnych działaniach wybarwiali skrobie w ziemniaku. Uczniowie pracowali na różnych mikroskopach: optycznym oraz połączonym z kamerą i oglądali preparaty na monitorze interaktywnym lub w komputerze. Zajęcia były okazją do sprawdzenia umiejętności i wiadomości w ciekawy sposób.