Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”

W roku szkolnym 2023/2024 Przedszkole Samorządowe w Bukowsku przystąpiło po raz IV do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem było kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną oraz budzenie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i niesienia pomocy. Organizatorem projektu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego, koordynatorką p. Ludmiła Fabiszewska – nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

W naszym przedszkolu w realizację działań zaangażowane były wszystkie grupy wraz z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami. Zrealizowaliśmy 14 różnorodnych zadań, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci. Wychowankowie pilnie pracowali, a efekty znajdują się na profilu społecznościowym Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Piękna Nasza Polska Cała”.

 

Oto szczegółowa lista zrealizowanych zadań:
- nauka hymnu Polski Mazurka Dąbrowskiego oraz udział w akcji 10 listopada o godzinie 11:11.
- „Żeby Polska była Polską”- udział w inscenizacji z okazji 11 listopada.
- „Dzień Stroju Ludowego”- pokazy mody patriotycznej.
- ”Piękna Nasza Polska Cała”- wykonanie piosenki projektowej.
- „Mikołaj na Kresach” organizacja zbiórki artykułów papierniczych, chemii gospodarczej, produktów długoterminowych dla polskich szkół na Litwie. Udało się zebrać około 10 kg artykułów.
- „Zielona Niepodległa”- nasadzenie dawnych odmian jabłoni we współpracy z Arboretum w Bolestraszycach.
- „Jesteśmy Polką i Polakiem” - wykonanie fotobudki z regionalnym strojem ludowym.
- „Kocham Cię Polsko”-  organizacja turnieju wiedzy patriotycznej.
- „Szlakiem historii” - wycieczka do podworskich starodrzewów dębowo-lipowych ze stawami w Bukowsku.
- „Młodzi Patrioci”- organizacja kącika patriotycznego.
- „Nasz kraj jest naj…!” czytanki o naszym kraju.
- „Na ludowo- smacznie i zdrowo” - wykonanie pierników świątecznych oraz wspólna degustacja.
- „Dobre, bo polskie” - wykonanie przetworów, organizacja zdrowego pikniku oraz zrobienie sałatki owocowej.
- „Herb mojego miasta” - praca plastyczna herb Bukowska, spacer po miejscowości i oglądanie ciekawych obiektów.

Realizacja projektu sprawiła wszystkim dużo radości, dostarczyła wiedzy, pozwoliła rozwijać różne umiejętności, zaangażowała dzieci i dorosłych. Za udział w projekcie otrzymaliśmy podziękowanie oraz – certyfikaty.