Lubimy projekty


Lubimy projekty

 

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym brała udział w ogólnopolskich innowacjach pedagogicznych pt. „ Słówko tygodnia” i „Polonistyczne zdrowostki” oraz projekcie edukacyjnym „Kadry Epoki”.

Uczniowie przenieśli się w czasie i w ramach różnych zajęć spotykali się z historią poprzez stylizacje bohaterów literackich, pisarzy, wykonali album mody, tworzyli herby, foldery, lapbooki, zainspirowani malarstwem pokazali „ Żywe obrazy”, nagrywali filmiki prezentujące sceny z „Zemsty” oraz dawne kapliczki w gminie Bukowsko. Wspólnie udowodnili, że dawne czasy są ciekawe, warto się nimi inspirować i zainteresować. Na języku polskim w klasach: VI i VII , od połowy września realizowana była innowacja programowo- -metodyczna, p/n: ,,Słówko tygodnia". Uczniowie poznawali ,,słówko” i podejmowali związaną z nim aktywność, tj. sprawdzali znaczenie wyrazu, poznawali jego synonimy, używali wyrazów w mowie i piśmie, w interpretacji plastycznej. Wyrazy te były rzadko spotykane w codziennym języku, często są źle rozumiane i stosowane, niezgodnie z ich znaczeniem. ,,Słówko tygodnia" to doskonała metoda aktywizująca uczniów, uatrakcyjniała zajęcia, dawała możliwość rozwijania sprawności w zakresie czytania i słuchania ze zrozumieniem, korzystania z różnych źródeł informacji, to doskonały sposób na wzbogacenie słownictwa ucznia, co miało szczególne znaczenie w dobie nasilenia nowomowy internetowej, zubożania naszego języka. W czasie omawiania tekstów literackich, redagowania form wypowiedzi poruszane były kwestie zdrowego żywienia, bo okazało się, że edukacja zdrowotna występuje też na zajęciach polonistycznych.