Sport pozwala pokazać wielu osobom piękną stronę życia


„Sport pozwala pokazać wielu osobom piękną stronę życia (...)" – Giba

3 czerwca odbyły się zawody sportowe, zorganizowane dla klas 1-3 z okazji Dnia Dziecka. Konkurencje zostały przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy rozpoczęły klasy pierwsze. Zwyciężyła klasa 1b zdobywając 11 punktów.

Następnie do rozgrywek przystąpili uczniowie klas 2 i 3. Rozegrano 10 konkurencji sprawnościowych.

Drużyny zajęły następujące miejsca:

1 miejsce                               -              klasa 3b

2 miejsce                               -              klasa 3a

3 miejsce                               -              klasa 2a

Po zakończeniu rywalizacji, nagrody i dyplomy dla zespołów wręczyli - dyrektor ZS w Bukowsku Andrzej Chrobak i wicedyrektor Ewa Kseniak. Upominki dla zawodników ufundowane zostały przez Radę  Rodziców, zaś pyszny poczęstunek dla dzieci przygotowały panie kucharki: Jolanta Czapla i Małgorzata Mikołajek. Organizacją zawodów oraz ich przeprowadzeniem zajmowali się -  Anita Sokołowska wraz z  uczniami: Nadią Duduś, Wiktorią Kowal, Anną Adamską, Zuzanną Brejta, Julią Kowal, Dorotą Nitka oraz Aleksandrą Żytka. Nagłośnieniem zajmował się: Bartosz Sobolak.