„MIŁOSZ W SZKOLE"


„MIŁOSZ W SZKOLE"

Rok 2024 Senat RP ogłosił rokiem Czesława Miłosza. W związku z tym Szkoła Podstawowa im. prof. Juliana Krzyżanowskiego przystąpiła do prestiżowego, ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Miłosz w szkole". Już na początku roku powstała gazetka tematyczna, na lekcjach języka polskiego uczniowie oglądali prezentacje multimedialne na temat życia i twórczości sławnego pisarza, a także omawiali jego utwory, opracowując swoje plastyczne interpretacje. Na szkolnym korytarzu pojawiła się wystawa dotycząca wierszy poety połączona z Dniem Poezji. Największą atrakcją, która wzbudziła wśród naszych wychowanków ogromne zainteresowanie było układanie puzzli online z wizerunkiem noblisty, rysowanie portretu – karykatury. Projekt miał na celu promowanie literatury i kultury polskiej. To doskonała okazja dla uczniów, aby zgłębić tajniki poezji oraz zrozumieć wkład Cz. Miłosza w polską literaturę i historię.

link do mapy szkół biorących udział w projekcie