Dzieci mają... essę!


Dzieci mają... essę!

 

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy Va, VI a, VII a uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Polak ma essę!". W ramach przedsięwzięcia zmierzyli się z różnorodnymi zadaniami, mającymi promować nasz język ojczysty oraz dbać o polską historię. W ciągu tych kilku miesięcy wytężonej pracy wspólnie znaleźli czas, siły, aby wziąć udział w następujących zmaganiach:

- poznajmy się,

- angielska herbatka anagramowa,

- historia książki i początki druku

- w związku ze związkiem frazeologicznym, przysłowia i sentencje łacińskie

- archaizmowa zgaduj zgadula,

- historyczna karuzela zadaniowa,

- alfabetyczna historyjka,

- zakodowane części mowy,

- neologizmy i gramatyczne, językowe zabawy,

- profile bohaterów, ich przydomki i trigramy lekturowe
- legendy polskie na propsie i herby.

Wszystkie ćwiczenia umożliwiły kształtowanie, utrwalanie dotychczas zdobytej wiedzy, doskonalenie umiejętności poprzez zabawę i integrację. Wykonane działania pozwoliły wszystkim uczyć się aktywnie, kreatywnie, uwierzyć w swoje możliwości w czasie ciekawych, wesołych zajęć. Projekt wspomaga rozwój uczniów, odkrywa dziecięce talenty, rozwija wiarę we własne siły, umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych. Jest on zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Koordynatorką projektu w szkole była pani Alicja Maczużak - Golonka, nauczycielka języka polskiego.

 link do mapy szkół biorących udział w projekcie