Niedziela Palmowa


Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej Kwietną lub Wierzbną Niedzielą, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy miasta witali Go, machając gałązkami palmowymi.
24 marca w Muzeum Budownictwa Ludowego odbył się już po raz dziesiąty konkurs na najpiękniejszą palmę w powiecie sanockim.
W tym roku  Samorządowe Przedszkole w Bukowsku zaprezentowało się w kategorii palmy tradycyjnej. Dzięki zaangażowaniu społeczności przedszkolnej udało się zdobyć nie tylko wyróżnienie, ale również nagrodę specjalną Przewodniczącego Rady Powiatu.