Cała Polska czyta dzieciom I półrocze 2024r


Cała Polska czyta dzieciom I półrocze 2024r

W grupie niebieskiej od kilku lat realizujemy akcję „ Cała Polska czyta dzieciom”. Akcja ta ma na celu promowanie czytelnictwa już od najmłodszych lat. Zaproszeni Goście oraz Rodzice poprzez dobór odpowiedniej literatury, starali się wpoić dzieciom zamiłowanie do książek a także do  budowania relacji Rodzic- Dziecko. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy chętnie i z wielki zapałem odpowiedzieli na nasze zaproszenie. A byli to: pani Dyrektor Ewa Kseniak, kierownik CUS w Bukowsku pani Ewa Sieradzka, kierowca autobusu szkolnego a zarazem dziadek naszego przedszkolaka Olka pan Jan Pastuszak, oraz rodzice: Panie Urszula Płonka, Paulina Cieśla Duduś, Katarzyna Morawska Zadylak, Paulina Jadwisieńczak.