Akcja  „Podaruj wiersz”


Akcja  „Podaruj wiersz”

Słowo - znaczące, niosące sens, dające oparcie – to idea ogólnopolskiej akcji „Podaruj wiersz” prowadzonej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta oraz Bibliotekę Narodową w Warszawie, w której udział wzięli chętni uczniowie z naszej szkoły.  Celem akcji było szerzenie wiedzy o poezji, a także krzewienie chęci pomagania innym. Zadaniem uczniów było sięgniecie po zbiór wierszy, odręczne przepisanie wybranego wiersza na karcie papeterii oraz podarowanie go komuś.                                                                     

Dziękujemy uczniom za udział w akcji!