Międzyprzedszkolny Konkurs ,,Jesienna piosenka”


17 listopada 2023 r. odbył się w naszym przedszkolu Międzyprzedszkolny Konkurs ,,Jesienna piosenka” prowadzony przez Dianę Żytka-Duduś i Justynę Podgórską. Celem konkursu było przede wszystkim popularyzacja piosenki dziecięcej, rozwijanie zainteresowań muzyką, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie umiejętności wokalnych, zachęcanie do występów na scenie oraz integracja środowisk przedszkolnych.

 Do konkursu przystąpiło łącznie 28 uczestników,  którzy wystąpili na scenie. Oprócz dzieci z naszego przedszkola gościliśmy przedszkolaków z ZS Przedszkola Samorządowego w Nowotańcu oraz ZS Przedszkola Samorządowego w Pobiednie. Wykonawców oceniało jury w składzie:

P. Ewa Kseniak - wicedyrektor ZS w Bukowsko,

P. Joanna Niemiec-Hnat - pracownik oświaty,

P. Ewelina Rakoczy-Król - przedstawiciel Rady Rodziców.

Zaszczycił nas swoją obecnością Pan Dyrektor Andrzej Chrobak.

Uczestnicy pięknie zaprezentowali swoje piosenki przed zgromadzoną publicznością i komisją konkursową. Jury dokonało oceny uczestników konkursu biorąc pod uwagę:

• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

• interpretacja tekstu,

• ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

W przerwie kiedy obradowało jury dzieci przy słodkim poczęstunku oczekiwały na werdykt. Nie zabrakło też pląsów i piosenek. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, bo wystąpienia były świetne.

Pan i Pani dyrektor pogratulowali wszystkim opanowania tekstu, gry aktorskiej oraz pięknych jesiennych stroi. Wręczyli uczestnikom dyplomy i upominki oraz słodkości. Komisja wyróżniła 10 uczestników. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za przygotowanie swoich wychowanków, a dzieciom za wytrwałość w opanowaniu pamięciowym piosenek i odwagę, jaką wykazały się  występując przed liczną publicznością. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy wszystkim rodzicom, zwłaszcza działającym w Radzie Rodziców naszego przedszkola za zaangażowanie w organizację naszego konkursu.