KONKURS WIEDZY O BIESZCZADZKIM PARKU NARODOWYM


KONKURS WIEDZY O BIESZCZADZKIM PARKU NARODOWYM

W Zespole Szkół w Bukowsku odbył się konkurs wiedzy o Bieszczadzkim Parku Narodowym, na szczeblu gminnym. Każdą ze szkół reprezentowało 5 uczniów, którzy po eliminacjach w swojej szkole, awansowali do kolejnego etapu. Uczestnicy  zmagali się z różnorodnymi zadaniami na temat flory, fauny oraz form wypukłych i ich wysokości bezwzględnych na terenie parku. Uczniowie wyróżniający się bogatą wiedzą o Bieszczadzkim Parku Narodowym to:

I miejsce Jakub Ścieranka Zespół Szkół w Pobiednie

II miejsce Kacper Bończak Zespół Szkół w Pobiednie

III miejsce Fabian Pyszko Zespół Szkół w Bukowsku

Gratulujemy uczniom, życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach konkursowych.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Organizatorem konkursu o Bieszczadzkim Parku narodowym była pani Monika Malmur – nauczyciel geografii w Zespole Szkół w Bukowsku oraz pani Aneta Wojtanowska – nauczyciel geografii w Zespole Szkół w Pobiednie.

Konkurs został zorganizowany w ramach działań „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły. Główne nagrody na ten konkurs sfinansowane zostały ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie.