Wyjazd do Muzeum Budownictwa Ludowego


We wrześniu uczniowie klas: IVa, IVb, IIa z Zespołu Szkół w Bukowsku uczestniczyli w wyjeździe do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Nowe usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Bukowsko", realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku. Nasi wychowankowie, podzieleni na grupy, uczestniczyli w warsztatach: lepienia z gliny, kaligrafii oraz poznawali obiekty Muzeum Budownictwa Ludowego. Pod kierunkiem przewodników zwiedzali Rynek Galicyjski, gdzie chętnie oglądali warunki pracy zegarmistrza, urzędu pocztowego czy sklepu kolonialnego z początku XIX w. Najciekawsze dla uczniów okazały się synagoga i cerkiew greko-katolicka, gdzie mogli porównać miejsca kultu religijnego mniejszości narodowych, zamieszkujących nasz region w przeszłości. Dzieci zapoznały się z życiem ludzi w chacie krytej strzechą. Uczestnicy poznali nazwy, zastosowanie narzędzi i przedmiotów codziennego użytku. Na koniec zasiedli w szkolnych ławkach wiejskiej szkoły z czasów zaboru austriackiego. Piękna pogoda była dodatkowym atutem naszej wycieczki. Uczestnicy bardzo szczęśliwi wrócili do domu. Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Monika Malmur, p. Ewa Wilusz, p. Agnieszka Żytka, p. Marzena Oleniacz.