Wyjątkowy Dzień Szkoły – Święto Patrona


19 maja w naszej szkole był dniem wyjątkowym, ponieważ obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – prof. Juliana Krzyżanowskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, później w imieniu społeczności szkolnej tradycyjną wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą wielkiego polskiego humanistę złożyli: dyrektor szkoły oraz przedstawicielki Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Następnie wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego rozpoczęło uroczystą akademię, w której wzięli udział zaproszeni goście: p. Wójt Marek Bańkowski, p. sekretarz Diana Błażejowska, podinspektor ds. oświaty p. Joanna Niemiec- Hnat , radni: p. Zenon Rakoczy, p. Jan Sokół, przedstawicielki Rady Rodziców. Po krótkich okolicznościowych przemówieniach p. dyrektora szkoły Andrzeja Chrobaka oraz p. Marka Bańkowskiego uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia programu artystycznego - przygotowanego przez uczniów, przedszkolaków pod kierunkiem nauczycieli, wychowawców. Występy wokalne, recytatorskie, muzyczne, układy taneczne oraz oryginalna i piękna scenografia przybliżyły postać patrona oraz znaczenie szkoły jako placówki dydaktyczno - wychowawczej. Na zakończenie pan dyrektor wręczył nagrody, wyróżnienia i dyplomy zwycięzcom konkursów i podziękował serdecznie wszystkim, którzy włączyli się w obchody Dnia Patrona.