Wyjazd do Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz


Dnia 27 kwietnia 2023 grupa 55 uczniów z klas 4-7 wyruszyła na zorganizowane przez panią Elżbietę Pyszko spotkanie z solidną porcją wieloprzedmiotowej wiedzy w Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz. Zlokalizowane przy lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa Centrum proponuje wielość multimedialnych atrakcji. Usytuowane na trzech poziomach doświadczenia, zagadki, quizy i prezentacje to spora atrakcja i nierzadko zaskoczenie.

Pierwszy poziom powitał uczniów zagadnieniami z zakresu szeroko pojętego lotnictwa. Zetknęli się tu m.in. z symulacją odprawy bagażowej, symulacją kontroli lotów, wysokością przelotową maszyn i ptaków, wpływem wiatru na sterowność.

Drugi poziom okazał się najbardziej różnorodny, ponieważ dotyczył otaczającego człowieka środowiska, poczynając od zjawisk przyrodniczych, czy pogodowych, na świecie zwierząt i roślin kończąc. Można tutaj było obserwować m.in. cykl hydrologiczny, doprowadzić do wybuchu gejzeru, zaprojektować farmę wiatrową tak, by była jak najbardziej efektywna, czy zebrać komplet pieczątek z tropami różnych zwierząt, doświadczyć sposobu postrzegania świata przez różne gatunki fauny lub posłuchać głosów rodzimych ptaków i ssaków.

Trzeci poziom poświęcony był w całości człowiekowi, jego ciału i zmysłom. Uczniowie mogli tu nie tylko zobaczyć poszczególne układy wewnętrzne człowieka, ale i zmierzyć się ze złudzeniami optycznymi, sprawdzić ostrość wzroku czy umiejętność zapamiętywania szczegółów z krótkiego filmiku. Sporą atrakcją była tutaj możliwość wykonania badań rentgenowskich, tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym na manekinie.

Dodatkowym plusem tego typu spotkania z wiedzą jest możliwość samodzielnego korzystania z poszczególnych stanowisk, zatrzymania się zwłaszcza tam, gdzie coś nas zainteresuje lub sprawia nam radość. Obecni na każdym poziomie wolontariusze dbali o poprawne korzystanie z eksponatów, służyli pomocą i w miarę możliwości odpowiadali na pytania.