Projekt ogólnopolski - Fredro w szkole


Projekt ogólnopolski- Fredro w szkole

W uznaniu zasług dla polskiej kultury Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Aleksandra Fredry. Z tej okazji w naszej szkole uczniowie realizują ogólnopolski projekt:” Fredro w szkole”, który przybliży młodzieży sylwetkę tego najwybitniejszego polskiego komediopisarza, poety, żołnierza kampanii napoleońskiej. Stworzył on wiele wybitnych dzieł, które bawią i uczą, a dzięki poruszanej tematyce są nadal aktualne. Uczestnicy projektu czytali teksty bajek, bardzo dokładnie poznali - Zemstę. Przygotowali prezentacje na temat życia i twórczości pisarza, opracowali i sfilmowali scenki z utworu, pracowali w stacjach zadaniowych, z kodami QR, z trimino, tangramami, wykonali foldery, wystawkę i gazetkę ścienną. A. Fredro przyczynił się do rozwoju polskiej kultury, cytaty z jego utworów towarzyszą nam stałe w codziennym życiu. Różnorodność i poczucie humoru zawarte w dziełach artysty sprawiły, że uczniowie chętnie włączyli się do dotychczasowych przedsięwzięć rozsławiających postać i dzieła pisarza.