Laboratoria Przyszłości na zajęciach pozalekcyjnych


Laboratoria Przyszłości na zajęciach pozalekcyjnych

Unikalny zestaw konstrukcyjny Polydron STEM pozwolił na uatrakcyjnienie zajęć dodatkowych w szkole, gdyż wprowadził uczniów w świat techniki, inżynierii ściśle połączonej z matematyką i fizyką. Pomógł w kształtowaniu, rozwijaniu wyobraźni przestrzennej oraz logicznego myślenia. Wykonanie i uzyskanie stabilnej konstrukcji wymagało od uczestników umiejętności czytania zakodowanej instrukcji, uważnej obserwacji, dokładności, wyciągania wniosków i wprowadzania ulepszeń. Działania takie wpływają motywująco na dzieci, pozwalają odkrywać talenty, poczucie własnej wartości, rozwijają zainteresowania i umożliwiają nabywanie umiejętności praktycznych.