Tkanki pod mikroskopem – Laboratoria przyszłości.


Uczniowie klasy 6 ucząc się na lekcjach biologii o tkankach zwierzęcych, mieli możliwość korzystać z mikroskopu MonoZoom Eco Blue trójokularowego, otrzymanego w ramach programu Laboratoria przyszłości. Szóstoklasiści mieli możliwość, zaobserwowania życia niewidocznego gołym okiem. Uważnie i w skupieniu oglądali i rozpoznawali tkanki, korzystając z gotowych preparatów np. tkanki łączne, krew, chrząstka, oraz nabłonek i tkanki mięśniowe. Oglądane obrazy pod mikroskopem podobały się uczniom, utrwalili wiadomości podane  na lekcji oraz z podręcznika. Zajęcia były atrakcyjne, uczniowie doskonalili umiejętność mikroskopowania.Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoliło na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz nabywaniepraktycznych umiejętności przez uczniów.