Laboratoria Przyszłości w naszej szkole.


Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest kształtowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach Programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe. Zakupione zostało następujące wyposażenie z katalogu wyposażenia podstawowego i dodatkowego: drukarka 3D z akcesoriami i filamentami, mikroprocesory, mikrokontroler z czujnikami, akcesoriami i stacją lutownicza, sprzęt audio-video (aparat fotograficzny z funkcją nagrywania z akcesoriami,  oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy z akcesoriami, gimbal), mikroskop z monitorem wraz z zestawami preparatów mikroskopowych,  różnorodne klocki do samodzielnej konstrukcji oraz wiele innych zestawów wykorzystywanych w naukach ścisłych oraz w edukacji językowej oraz wczesnoszkolnej.

Te innowacyjne narzędzia są w naszej szkole udostępniane do wykorzystania uczniom i nauczycielom na każdym etapie edukacyjnym, na wszystkich rodzajach zajęć edukacyjnych, a także podczas zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie przy pomocy nauczycieli mogą realizować własne projekty i przedsięwzięcia, rozwijać zdolności manualne i techniczne, uczyć się samodzielnego i krytycznego myślenia. Sprzęt audio-video posłuży przez okrągły rok szkolny w realizacji różnego typu wydarzeń z życia szkoły takich jak akademie, przedstawienia, a także na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań oraz w przygotowaniach do konkursów.