Spotkanie z pielęgniarką w ramach realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”


Spotkanie z pielęgniarką w ramach realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę”

 

18 listopada 2022 r. uczniowie z klas I – II gościli w szkole st. pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną z Ośrodka Zdrowia w Bukowsku - p. Lucynę Wojtowicz. Spotkanie zorganizowane było w ramach realizacji programu profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”.  

Poruszone treści dotyczyły ogólnie pojętego zdrowia - czym jest zdrowie, od czego zależy, co sprzyja i szkodzi zdrowiu. Omówiono również skutki palenia tytoniu oraz przebywania w zadymionych pomieszczeniach.

Spotkanie utwierdziło dzieci w przekonaniu, iż jakość i długość naszego życia zależy w dużej mierze od nas samych.