NARODOWE CZYTANIE 2022


Uczniowie klas V-VIII, Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy Szkoły, Wójt Gminy Bukowsko Pan Marek Bańkowski, Podinspektor ds. oświaty Pani Joanna Niemiec- Hnat, Prezes Towarzystwa Ziemi Bukowskiej Pan Krzysztof Nitka wzięli udział w XI edycji Narodowego Czytania 2022. Lekturą tegorocznej akcji były „Ballady i romanse” opublikowane w czerwcu 1822r. w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezji”. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji szybko stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru. Narodowe Czytanie zgodnie z przesłaniem Pana Prezydenta ma umacniać jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie i być dla nas wspólnym świętem czytelnictwa. W szkole poznaliśmy treść kilku ballad, mogliśmy zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce z Nowogródka-„ Pani Twardowska”, zachęcamy wszystkich do poznania ciągle aktualnych utworów wybitnego wieszcza, jednocześnie bardzo dziękujemy za zaangażowanie uczestnikom i organizatorom.