Rozpoczęcie roku szkolnego 2022-2023


Szanowni Rodzice i Uczniowie,

rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 odbędzie się 1 września 2022 r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bukowsku.

O godzinie 8.00 odbędzie się Msza Święta w kościele w Bukowsku.

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się spotkanie uczniów z wychowawcami klas.

Kurs autobusu szkolnego 1 września 2022 r.

Wyjazd

Karlików – 6.45

Wola Piotrowa – 6.55

Tokarnia – 7.25

Odjazd

Karlików, Wola Piotrowa – 9.45

Tokarnia – 10.15

Kurs autobusu szkolnego od 2 września 2022 r.

Wyjazd

Karlików – 6.45

Wola Piotrowa – 6.55

Tokarnia – 7.25

Odjazd

I kurs

Karlików, Wola Piotrowa – 12.55

Tokarnia – 13.30

II kurs

Karlików, Wola Piotrowa – 14.20

Tokarnia – 15.00

 

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Bukowsku informuje, że zapisy do świetlicy szkolnej i na posiłki na rok szkolny 2022/2023 odbywają się do 9 września 2022 r.

Uzupełnioną kartę zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły (karty do pobrania na stronie szkoły w zakładce Świetlica lub w sekretariacie szkoły). Przypominamy, że do świetlicy w pierwszej kolejności zapisujemy dzieci klas 0 – III, których rodzice pracują.

Posiłki w szkole będą wydawane od 5 września 2022 r. i cena za jeden obiad wynosi 6 zł.

Opłata za posiłki w Samorządowym Przedszkolu od 1 września 2022 r. wynosi 7,50 zł, a opłata za pobyt dziecka za każdą rozpoczętą godzinę powyżej pięciu wynosi 1,14 zł.

Wpłaty za obiady należy dokonywać na konto Zespołu Szkół w Bukowsku, 38 – 505 Bukowsko 142 o numerze

11859100070400089973820001

tytułem: opłata za posiłki na stołówce szkolnej, imię, nazwisko dziecka i klasa.

Wpłaty należy dokonywać do 10 dnia następnego miesiąca. Kartki z naliczoną kwotą będą rozdawane przez wychowawców świetlicy.

Przypominamy o warunku terminowego wnoszenia opłat. Nieobecność dziecka na obiadach należy zgłosić do godz.7.45 pod numerem telefonu 134674028 wew. 24.

Nieobecności niezgłoszone nie będą zwracane.