Zespół Szkół w Bukowsku:
Szkoła Podstawowa im. prof. Juliana Krzyżanowskiego

Telefon: (013) 4674028 
e-mail: zsbukowsko@op.pl
http://www.zsbukowsko.bukowsko.pl.

Organ prowadzący: Gmina  Bukowsko
38-505 Bukowsko